www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury » Problem niezależności prokuratora.

Problem niezależności prokuratora.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Niezależność prokuratora a niezawisłość sędziego.


Gwarancje niezależności prokuratora a gwarancje niezawisłości i niezależności sędziego.


Niezależność prokuratora a nadzór służbowy.


Niezależność prokuratora a nadzór instancyjny.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.