www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury » Akty prawne normujące ustrój i strukturę powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz podstawowa terminologia.

Akty prawne normujące ustrój i strukturę powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz podstawowa terminologia.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Akty prawne normujące ustrój i strukturę powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.


Podstawowe pojęcia terminologiczne:


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.