www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury

Wewnętrzny ustrój prokuratury a proces karny.

Autor:

Agnieszka Zielińska

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek:

Prawo

Data powstania:

2003-03-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-04-26 17:22:17

Opis pracy:

Charakterystyka wewnętrznego ustroju prokuratury wraz z opisem jego wpływu na proces karny. Przedstawione są główne zasady rządzące wewnętrzną organizacją prokuratury, oraz konsekwencje przyjętego modelu prokuratury dla biegu postępowania karnego.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.