www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury » Hierarchia instancyjna prokuratury a proces karny.

Hierarchia instancyjna prokuratury a proces karny.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Prokuratura Krajowa i jej zadania.


Prokurator Generalny – kompetencje.


Prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe – zadania i wzajemne relacje.


Problem szczebli prokuratorów – ocena przyjętego rozwiązania.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.