www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury » Problem niezależności prokuratora. » Niezależność prokuratora a niezawisłość sędziego.

Niezależność prokuratora a niezawisłość sędziego.

Jedną z zasad ustrojowych prokuratury jest zasada niezależności prokuratorów. Wyraża ją art. 8 ust. 1 ustawy o prokuraturze. W myśl tej dyrektywy prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z uwzględnieniem granic niezależności określonych w ustawie. Zatem prokurator nie jest niezawisły jak sędzia, jest jedynie niezależny. Różnica polega na tym, iż niezawisłość sędziowska wyraża się w swobodzie podejmowania decyzji procesowych w granicach zakreślonych jedynie przez Konstytucję i ustawy (art. 178 ust. 1 Konstytucji), natomiast prokuratorzy ograniczeni są, w myśl zasady hierarchicznego podporządkowania, obowiązkiem wykonywania zarządzeń, wytycznych i poleceń przełożonego prokuratora138 (art. 8 ust. 2 zd. 1 ustawy o prokuraturze).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.